LABORATUVAR

Halk Sağlığı Müdürlükleri ve  Özel Laboratuvarların  iş süreçlerini uçtan uca, bütünlük içerisinde yürütülebilmesini,  diğer iç ve dış sistemler ile entegre çalışabilen Laboratuvar  bilgi yönetim sistemidir.  İş süreçlerinin gerektirdiği teknolojiler ile güçlendirilmiş olup kolay ve hızlı kullanımı ile iş süreçlerine tam adaptasyon sağlamaktadır.

Bilimsel Araştırma Laboratuarı Bilgi Yönetim Sistemi:

    Üniversite ve Özel Bilimsel araştırma laboratuvarlarının iş süreçlerinin yönetilmesi, destekleyen cihazlar ile entegrasyonunun yapılması ile birlikte veri bütünlüğünün oluşturulması, verilerin işlenerek anlamlandırılması hizmetlerini sağlayan sistemdir. Bu sistem ile Müracaat işlemleri ve işlemlerin sonuçlandırılıp raporlanması ve rapor gönderimi gibi tüm iş süreçleri online yürütülmektedir.        Merkezi Laboratuvar Bilgi Ağı anlamına gelen CELIN sistemi; dağıtık yapıda, fiziksel olarak farklı yerlerde bulunan farklı laboratuvarların tek merkezde toplanıp yönetilebilinmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla CELIN sistemi tek laboratuvar için çalışabildiği gibi farklı mekanlarda bulunan birden fazla laboratuvarın bir arada kullanılıp yönetilebilmesini de sağlamaktadır. CELIN Webservis entegrasyon modülü sayesinde tüm HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) programları ile online olarak iletişim kurabilmektedir. Yani hekim istemleri hastanenin / birimin kullandığı HBYS / AHBS programından istediği anda başka hiçbir işlem gerektirmeden CELIN tarafından bu bilgiler çekilebilmekte ve sonuçlanan testlerin tüm bilgileri yine CELIN tarafından iletilebilmektedir. Ayrıca CELIN aile hekimlerinin istem yapmalarını, sonuç almalarını ve kota kontrolü yapmalarını online olarak sağlamakta ve şu an hali hazırda bu şekilde çalışabilmektedir.


MODÜLLERIMIZ

 • Hasta Kayıt Kabul Modülü
 • Hasta Sonuç Modülü
 • Laboratuvar İşlemleri Modülü
 • Örnek Kabul Modülü
 • Stok Takip Ve Demirbaş İşlemleri Modülü
 • Muhasebe (Teklif, Sözleşme, Alış-Satış Faturaları, Kur Oranları, Banka İşlemleri,
 • İrsaliye ve Sair Hareket İşlemleri, Nakit Kasa ve Bütçe Yönetimi, Çek-Senet Takibi, Cari İşlemleri) Modülü
 • Dinamik Kart Tanımları Modülü (Test, Test Grup, Cihaz, Hastane, Doktor, ICD10,
 • Stok, Stok Grup, Özel Stok Grup, Para Birimi, Cari Kart, Dış Laboratuvar, Banka, Kasa Kodları, Antibiyogram, Antibiyogram Grup, Hastane ve Kullanıcı Bazlı Test Grup, Kullanıcı İşlemleri, Yedekleme ve Geri Yükleme Birimi)
 • İstatistik ve Karar Destek Modülü
 • Celinger Modülü (Online Messenger (İletişim) Birimi)
 • Webservis Entegrasyon Modülü (Sistemimiz Tüm HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Programları ile Entegre Olarak Çalışabilmektedir.)
 • Web Modülü (Web Sayfası Üzerinden Hasta Kayıt Kabul ve Sonuç Görüntüleme İşlemleri Birimi.
 • AHBS Modülü (Aile Hekimlerinin İstem Yapmalarını, Sonuç Almalarını ve Kota Kontrolü Yapmalarını Sağlayan Birim.)

ENTEGRASYONU TAMAMLANMIŞ CİHAZLAR

 • Ali Fax Test1
 • Ali Fax Tek 4
 • Beckman Coulter Access
 • Beckman Coulter ACT
 • Beckman Coulter ACT Diff 5
 • Beckman Coulter CX-5
 • Beckman Coulter CX-7
 • Beckman Coulter CX-9
 • Beckman Coulter HMX
 • Bayer Advia Centaur
 • Bayer Advia 120
 • Bayer Advia 1200
 • Bayer Advia 1650
 • Bayer Advia 60
 • Bio Merieux Vidas
 • Bio Merieux Mini Vidas
 • Cobas Integra 400
 • Cobas Integra 800
 • Cobas Integra 6000
 • Diatron Abacus
 • Diriui CS400
 • DPC Immulite 1000
 • DPC Immulite 2000
 • Elekta Lab. Monitor S
 • Elekta Lab. Monitor 100
 • Hitachi Modular E170
 • Hitachi Elecsys 1010
 • Hitachi Elecsys 2010 Disk
 • Hitachi Elecsys 2010 Rack
 • Mindray BC300
 • Prestige 24i Analyzer
 • Sysmex CA 1500
 • Sysmex CA 500
 • Sysmex KX-21
 • Sysmex SE 9000
 • Sysmex SF 3000
 • Sysmex UF 100
 • Sysmex XT2000i
 • Toshiba Accute TBA40FR
 • Olympus Chemistry Analyzer Au400
 • Olympus Chemistry Analyzer Au600
 • Olympus Chemistry Analyzer Au640
 • Olympus Chemistry Analyzer Au2700
 • Vitek 2 COMPACTvioft2nntf|1010B0B12EF9SAYFALAR|ICERIK
vioft2nnt8|0010B0B12EF9|AYTEKNOLOJI|SAYFALAR|ICERIK|EF4F885A-2587-4083-BA72-5A5B19BEEC9B